Конференція MC&FPGA

Мова:

MC&FPGA

Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розробки пристроїв на мікроконтролерах і ПЛІС». MC&FPGA

Конференція проводиться на базі кафедри Мікропроцесорних технологій і систем mts.nure.ua факультету Інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації Харківського національного університету радіоелектроніки nure.ua, м. Харків, Україна. Актуальність тематики конференції обумовлена тенденціями переходу суспільства до технологій Індустрії 4.0 та IIоТ, які висувають нові вимоги до розробки електронних пристроїв. Зокрема, електронне обладнання повинно відповідати вимогам: роботи в реальному часі, наявності універсальних інтерфейсів сполучення, обліку зміни зовнішніх умов та інше.

 Тематика конференції:

  • Математичне моделювання інформаційних сигналів і систем;
  • Мови опису апаратури;
  • Системи автоматизованого проектування пристроїв на мікроконтролерах, мікропроцесорах і ПЛІС;
  • Особливості розробки пристроїв на мікроконтролерах і мікропроцесорах;
  • Аспекти розробки пристроїв на ПЛІС;
  • Архітектура і мікроархітектура спеціалізованих обчислювальних систем;
  • Сучасні тенденції розвитку мікропроцесорної техніки;
  • Проблематика підвищення якості підготовки фахівців.

Контактна інформація

Координатор заходу:
к.т.н., доцент, завідувач кафедри МТС Свид Ірина Вікторівна
Контактний телефон: +38 (050) 4061-220
E-mail: iryna.svyd@nure.ua
Веб-сайт конференції:  mcfpga.nure.ua