Конференція MC&FPGA

Мова:

MC&FPGA

Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розробки пристроїв на мікроконтролерах і ПЛІС». MC&FPGA

Конференція проводиться на базі кафедри Мікропроцесорних технологій і систем факультету Інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації Харківського національного університету радіоелектроніки, м. Харків, Україна. Актуальність тематики конференції обумовлена тенденціями переходу суспільства до технологій Індустрії 4.0 та IIоТ, які висувають нові вимоги до розробки електронних пристроїв. Зокрема, електронне обладнання повинно відповідати вимогам: роботи в реальному часі, наявності універсальних інтерфейсів сполучення, обліку зміни зовнішніх умов та інше.

 Мета проведення конференції:

Обговорення завдань і пріоритетних напрямів науково-технічного розвитку у галузі проектування пристроїв на мікроконтролерах і програмованих логічних інтегральних схемах; вбудованих систем; Інтернету речей; індустріального Інтернету речей та інше. Вирішення проблематики формування більш якісної взаємодії ланцюгів «освіта – наука – виробництво». Сприяння розвитку формування інноваційної екосистеми та розвитку наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.

 Тематика конференції:

  • Математичне моделювання інформаційних сигналів і систем;
  • Мови опису апаратури;
  • Системи автоматизованого проектування пристроїв на мікроконтролерах, мікропроцесорах і ПЛІС;
  • Особливості розробки пристроїв на мікроконтролерах і мікропроцесорах;
  • Аспекти розробки пристроїв на ПЛІС;
  • Архітектура і мікроархітектура спеціалізованих обчислювальних систем;
  • Сучасні тенденції розвитку мікропроцесорної техніки;
  • Проблематика підвищення якості підготовки фахівців.

Контактна інформація

Координатор заходу:
к.т.н., доцент, завідувач кафедри МТС Свид Ірина Вікторівна
Контактний телефон: +38 (050) 4061-220
E-mail: mcfpga@nure.ua , iryna.svyd@nure.ua
Веб-сайт конференції:  mcfpga.nure.ua